Skip to content

Kapitalisme 24902

Computernørderne vil vi gøre en forskel: vi sørger for, at din computer har en længere levetid. Bl.a. ved at gøre den hurtigere: vi fjerner alt, hvad du ikke har brug for. Vi sørger desuden for, at din computer er så meget som muligt opgraderet, sådan at fremtidige krav fra softwareproducenterne ikke er noget problem for din computer. Og vi vil gerne lære dig, hvordan du passer bedst på din computer.

Navnet Kapitalisme 24902 er en opfindelse af Virgin Unite, og handler om at passe på kloden. Det er en opgave for alle mennesker på jorden, at passe på naturen, miljøet og menneskerne. Alle naturlige ressourcer er opbrugte, og skaden kan ikke gøres godt igen. Det handler nu kun om, at gøre tingene så godt vi nu kan.

Når du køber en computer som vejer 3 kg., er der brugt for ca. 1.200 kg. i råmaterialer, mineraler, affaldsprodukter (herunder emballage) og brændstof, til at producere den ene computer (kilde: Drop Business As Usual, Sir Richard Branson). De fleste computere har en levetid på 3 år. Noget lignende siger Det Økologiske Råd: for hver computer der produceres bliver der 1 tons affald (kilde: http://ecocouncil.dk/documents/publikationer/302-baeredygtighed/file).

Hvis du ikke vil gøre det for miljøet, så gør det for din egen økonomi. En levetid på 3 år er for kort for en computer.