Skip to content

Sådan håndterer vi personfølsom data

“Jura er kun opfundet for dem, der ikke kan og vil opføre sig ordentligt, samt deres ofre”.

“Med lov skal land bygges”. Ikke vedligeholdes.

Computernørderne overholder naturligvis loven – det kommer vi ikke udenom. Og det vil vi heller ikke. Vi passer på de oplysninger du har givet os, som det hedder “jævnfør gældende lovgivning”. 

Bla bla bla bla GDPR bla bla bla bla persondatalov bla bla bla bla. Endvidere bla bla bla bla paragraf bla bla bla bla medmindre bla bla bla bla bla straffelov bla bla bla bla bla EU-forordning bla bla bla bla bla kontrol bla bla bla bla auditering bla bla bla privatliv bla bla bla bla bladibla bla blippebla.  Endvidere bla bla bla men ikke dertil begrænset bla bla bla bla osv. osv.

Derimod er bla bla bla bla bla bla tredjepart bla bla, herunder bla bla bla bla, såvel som bla bla bla bla. punktum.

In English: blah blah bbla blah GDPR blah blah blah blah Google Translate.

Nå ja. Vi bruger eksterne systemer, som hver for sig har sikret sig at de overholder loven, så der er ingen ko på isen.

Grunden til, at virksomheder har juridisk ævl om persondataloven på deres hjemmeside, er fordi de vil holde deres ryg fri når der opstår brud på sikkerheden. Og det vil ske. For at citere Frank W. Abagnale:  Teknologi avler kriminalitet, og der vil altid være nogen der vil anvende teknologi til selviske formål.